بهترین ژن هاتو پیدا کن و بهش توجه کن

استعدادیابی ژنتیکی و تشخیص آزمایشگاهی توالی های ژن ها

استعدادیابی ژنتیکی با استفاده از تست های آزمایشگاهی

با استفاده از جدیدترین تشخیص های آزمایشگاهی، سلامتی فردای خانواده رو تضمین کنید!

تماس با مشاوران


استعدادیابی ژنتیکی ویژه کودکان

بر اساس ژنتیک، کودکانمان را در مسیر درست قرار دهیم

تماس با مشاوران

استعدادیابی ژنتیکی بزرگسالان

بر مبنای ژنتیک خود آینده خود را ترسیم کنید

تماس با مشاوران

فردایی روشن روبروی شماست

امروزه با پیشرفت تکنولوژی مهندسی ژنتیک در دنیا، گروه بهترین ژن های من، سعی کرده است تا بدون نیاز به ارسال نمونه به خارج از کشور برای انجام تست های آزمایشگاهی ژنتیک در موضوع استعدادیابی، تمامی تست ها با تعرفه وزارت بهداشت و کیفیت دقیق انجام دهد، همواره سلامت مردم ایران مهم ترین رسالت سرویس بهترین ژن های من بوده است.

از ما بیشتر بدانید

ورود به سامانه